Illustrasjon over drenering av hus

Drenering i Follo, Oslo og Akershus

Manglende, eller dårlig drenering rundt huset, kan medføre fukt og skader på grunnmuren. Det er praktisk å begynne utgravingen av ei tomt med dreneringsgrøftene, slik at eventuelt vann som trenger inn i byggegruven under graving kan ledes bort fortløpende.

Det er også en fordel å få lagt ned rør og dekket grøftene før utgravingen av selve tomta tar til. Det vil gi bedre plass til arbeidet og til utgravde masser, maskiner og redskap. Hensikten med drenering er å få byggegropa tørr, men den følge at også kjelleren blir tørr. Får å få dette til må grunnvannsnivået ligge lavere enn kjellergulvet og at overflatevann som trenger ned i grunnen blir ledet bort. Grov sand og leirfri grus er gode filtermaterialer som slipper vann gjennom.

Drenneringen bør ha et jevnt fall mot uttrekksgrøft, og grøfterørenes innvendige bunn bør ligge minst 20 cm lavere enn ferdig kjellergulv. Dette er grove retningslinjer som en husbygger bør ha i bakhodet, men det vil være nyttig å søke faglig assistanse for å få et godt resultat. Du bør forsikre deg om atPlan- og bygningslovens kapittel XII blir overholdt. (Se www.lovdata.no)

Kontakt oss for tilbud eller befaring på drenering