trykkavløpssystem i skråning ved hytte
rør og tank for trykkavløpssystem

Trykkavløpssystemer i Follo, Oslo og Akershus

Vi har opparbeidet en god erfaring de senere årene med utbygging av trykkavløpssystemer og har flere store prosjekt løpende i Follo, Oslo og Akershus, vedrørende dette.

Historikk

Trykkavløpssystem er et kloakk-kvernpumpesystem utviklet i USA på 60-tallet, og på verdensbasis er det solgt over 1/2 million enheter. Systemet ble tatt i bruk i Skandinavia tidlig i 70-årene. Her er det nå ca. 20.000 pumper i drift.

Kun en pumpetype uansett løftehøyde

Pumpene har den unike egenskapen å kunne pumpe 60 meter opp, 60 meter ned og flere kilometer horisontalt. Dette er mulig fordi det benyttes en skruepumpe der en utvendig gummibelg «føler» hvilket pumpetrykk som må gis for å få avlevert kloakken. Det kan kobles opp til 350 hus/hytter på hver samlestokk. Kloakken kvernes opp og pumpes videre i fleksible rør med små dimensjoner.

Minimalt vedlikehold

Ved riktig dimensjonerte rørledninger vil selvrensingen være optimal. Det vil demed ikke oppstå behov for spyling/pluggkjøring. Erfaringsvis er det 10 til 20 år mellom hver gang en pumpe kan ha behov for service.

Arealplanleggerens drøm

Trykkavløp gir arealplanleggere fritt spillerom til plassering av hus og hytter i terrenget. Ved tradisjonelle selvfallsanlegg derimot, er det avløpsnettet som er avgjørende for hvordan huset eller hytta blir plassert på tomta.

Permaflexrør for trykkavløpssystemer

For å oppnå et optimalt resultat benyttes Permaflexrør som stikkedninger og hovedstamme i områder med frostfare. Permaflex har varmekabel og isolasjon, samt et korrugert ytterrør som gjør produktet svært fleksibelt og leggevennlig.

Permaflex kan graves ned eller overdekkes med lokale masser i grøfter som kun er 10-40 cm dype. Takket være små maskiner og minimal graving, kan dermed biltrafikken i området stort sett gå som normalt.

I områder uten frost, eller der rørene graves ned til frostfri dybde, benyttes uisolert rør av PE (Polyetylen).

Kontakt oss angående trykkavløpssystem